Smlouva o dílo

7. 7. 2016 | adminDavid
Rubrika: Vzory, Rady | Doba čtení: 1,5 minuty

Se smlouvou o dílo se setkáte vůbec nejčastěji hned po smlově kupní. Kdy se uzavírá? Například při napsání článku, zhotovení uměleckého díla nebo i v IT při vytváření softwarů na míru. Smlouva o dílo má skutečně široké využití.

smlouva o dílo, autorská smlouva, ke stažení, zdarma
smlouva o dílo, autorská smlouva, ke stažení, zdarma

Smlouva o dílo představuje spolu s kupní smlouvou typický synallagmatický závazek. Tedy jedna strana poskytne plnění – zhotoví předmět díla a druhá protiplnění – dílo převezme a první straně zaplatí.

Co je dílo?

Dílem je činnost spočívající ve zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo úprava věcí a nově i činnost s jiným (než hmotným) výsledkem (např. provedený koncert hudební skupiny či přednáška). Zhotovení, oprava, údržba stavby nebo její části se vždy klasifikuje jako dílo.

Kdy nelze užít smlouvu o dílo? Kdy se jedná o kupní smlouvu?

Dle nového občanského zákoníku se již montáž neposuzuje jako případ díla, jak jsme byly u předchozí úpravy zvyklí. Při posuzování právního režimu závazku je nutno přihlédnout zejména k rozsahu montáže. Bude-li vykonávaná montážní činnost svou hodnotou vyšší než dodávaný materiál, půjde o smlouvu o dílo, jinak o smlouvu kupní.
Smlouvou o dílo budou tedy ty případy, kdy přidaná hodnota vykonávané činnosti bude vyšší než hodnota dodaného materiálu. Předmět plnění tedy spočívá ve výkonu jisté činnosti, což v zásadě smlouvu o dílo odlišuje od smlouvy kupní.

Chcete se o smlouvě o dílo dozvědět více?

Smlouva o dílo: jak se nechat zaměstnat

Život s autorskými honoráři

Jaké jsou povinné náležitosti smlouvy o dílo?

Smlouva o dílo musí obsahovat identifikace stran, vymezení předmětu díla a dostatečné určení ceny díla. Cenu lze sjednat odhadem, pevnou částkou či odkazem na rozpočet. Je dobré si ovšem také dostatečně ujednat další náležitosti, jako jsou podmínky, za kterých může být cena měněna, záruka a záruční doby, způsob fakturace, lhůty splatnosti, smluvní pokuty či v případě staveb typický institut zádržného.
Smlouva o dílo (autorská smlouva) je definována dle §2586 občanského zákoníku a násl.

 

Na podobné téma

Investice do akcie. Jak na to a vyplatí se mi to?

Jaké jsou druhy platových tříd?

Kalendář absolventa: kdy obíhat úřady

Co čekat od novely zákoníku práce? 2. část