Přísedím a soudím!

6. 5. 2017 | Tereza Knězková
Rubrika: Práce, Brigády | Doba čtení: 2 minuty

O funkci přísedících se vedou dlouholeté spory – zrušit, či nezrušit? Pojďme si tedy postavení přísedících přiblížit. Předem upozorňujeme, že se nejedná o brigádu či zaměstnání v pravém slova smyslu, spíše jde o čestnou funkci.

přísedící, soud, právnické obory, práva
přísedící, soud, právnické obory, práva
Přísedící, neboli laický prvek v soudním rozhodování, se objevují v prvním stupni v trestním řízení a v řízení o věcech pracovních. Tvoří s profesionálním soudcem senáty, které poté rozhodují v předložené věci.
 

Budu přísedící?

Jako kandidát na přísedícího musíte splňovat podmínky, které stanoví § 60 zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů. Musíte být občan České republiky, být plně svéprávný a bezúhonný (tedy nesmíte být pravomocně odsouzen za trestný čin) a v den ustanovení vám musí být alespoň třicet let. Dále se bude přihlížet k vašim zkušenostem a „morálním vlastnostem“.
 
Přísedící volí zastupitelstva buď obcí, chcete-li být zařazeni k okresnímu soudu, nebo krajů, směřujete-li k soudu krajskému. Zákon navíc stanoví podmínku, že „přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.“
 
Paní Libuše Pavelková se letos stala přísedící u okresního soudu. O svém zvolení říká: „Oslovili mě přímo zastupitelé města. Nabídku jsem zvážila, zjistila jsem si podrobnosti a kývla jsem. Musela jsem si opatřit výpis rejstříku trestů a požádat o lustrační osvědčení. Dokumenty město poslalo na soud a ten mě pozval ke složení slibu. Absolvovala jsem krátké školení a nakonec mi soud vydal průkaz přísedícího.“
 
A proč se rozhodla pro funkci přísedícího? „Právo mne zajímá, pohybuji se v oblasti rodinného práva (zneužívání, domácí násilí, rozvody, otázky svěření dětí do péče), takže jsem si říkala, že práce přísedícího mne může obohatit a ukázat na některé záležitosti z druhé strany. Jsem zvědavá a mám ráda výzvy v této oblasti,“ říká paní Libuše.


Jsem přísedící!

Pokud budete zvoleni jako přísedící, vaše funkční období bude trvat čtyři roky. Zákon předpokládá, že nebudete zasedat více než dvacet dnů v kalendářním roce, ale toto číslo není absolutní. Vše se odvíjí od organizace konkrétního soudu.
 
Jako přísedící máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, kdy se činnosti přísedícího věnujete, a náhradu hotových výdajů. Těmi se rozumí například jízdné. A samozřejmě vám bude soud vyplácet určitou odměnu za každý den jednání. Paní Libuše podotýká: „Odměna je spíš symbolická. V žádném případě se na tom nedá zbohatnout.“

 
Nejsem přísedící?!

A jak přestanete být přísedícím? Pokud přestanete splňovat některou z podmínek, které jsou vyjmenované na začátku tohoto článku, nebo uplyne vaše funkční období. Taktéž vás může ze závažných důvodů odvolat zastupitelstvo, které vás zvolilo. A samozřejmě se můžete své funkce vzdát.
 

Závěrem…

Paní Libuši zatím k žádnému jednání nepřizvali, ale jak sama říká, je zvědavá a čeká. Budeme jí držet palce. Nebo si přihlášku můžeme podat sami!

Na podobné téma

Brigáda v call centru není tak špatná, jak se zdá II.

Oblíbená brigáda studentek: hlídání dětí

Kosmetická poradkyně spolupracuje se třemi značkami

Copywriting: skládala jsem stejná slova do nestejných vět