Některé obory na Přírodovědecké fakultě se praxi nevyhnou

13. 1. 2011 | Jana Faltýnková
Rubrika: Stáže, Práce

/Speciál: STÁŽE STUDENTŮ MU/ Velké množství oborů na Přírodovědecké fakultě předznamenává různorodost a odlišnost praxí a stáží u jednotlivých studijních programů. Zaměřují se především na teorii a praxe za ní často pokulhává. U kterých oborů se však praxi nevyhnete? A jaké typy stáží přírodovědci absolvují?

/Speciál: STÁŽE STUDENTŮ MU/ Velké množství oborů na Přírodovědecké fakultě předznamenává různorodost a odlišnost praxí a stáží u jednotlivých studijních programů. Zaměřují se především na teorii a praxe za ní často pokulhává. U kterých oborů se však praxi nevyhnete? A jaké typy stáží přírodovědci absolvují?

Pokud studujete jakýkoliv obor se zaměřením na vzdělávání, nemine vás pedagogická praxe na některé ze středních škol. Můžete si vybrat buďto souvislou pedagogickou praxi, která probíhá pouze na začátku podzimního semestru, nebo praxi průběžnou, která probíhá po dobu celého semestru (podzimního, nebo jarního), vždy v jednom dni v týdnu, na kterém se domluvíte s vedoucím pedagogem na střední škole. A co je náplní praxe? Nejprve vás čeká deset hodin náslechů u vedoucího pedagoga a posléze dojde i na vyučování středoškoláků opět v rozsahu deseti vyučovacích hodin. Abyste úspěšně ukončili předmět Souvislá nebo Průběžná pedagogická praxe, musíte se taktéž podílet na provozu školy podle pokynů vašeho vedoucího pedagoga.

Při bakalářském studiu oboru Biochemie vás čekají pouze povinné laboratoře, v magisterském studiu zamíříte však do nemocnic na oddělení klinické biochemie, na hematologii či transfuzní stanici, kde byste se měli pokusit uplatnit své znalosti a poznatky. „Praxe na oborech Biochemie a Aplikovaná biochemie není příliš k užitku. Po vystudování stejně v laboratořích pracovat nemůžete, protože tento obor není akreditovaný ministrem zdravotnictví,“ říká studentka Biochemie Renáta Madejová. Je tedy potřeba dodělat si akreditaci, což trvá půl roku. Ta se navíc pořád obnovuje. „Pro praxi v laboratořích jsme nepoužitelní, protože bychom museli pracovat pod dozorem, a to téměř žádný zaměstnavatel nedovolí,“ stěžuje si studentka biochemie. Praxi vám nikdo nesežene, musíte si ji zajistit sami a to na období prázdnin.

Chemici se příliš praxí nenabaží. Na bakalářském studiu odborné ani učitelské chemie žádné praxe ani stáže nejsou. Jedinou praxí jsou pro ně laboratorní cvičení. Jedná se o běžná cvičení s povinnou docházkou. Alena Pernicová, studentka učitelství chemie pro střední školy, potvrzuje nepříliš velké zaměření fakulty na praktickou část studia. „Co se týče praxí a stáží, moc zajímavé to u nás není. Nanejvýš odborní chemici mají nějakou stáž nebo praxi, pokud si vyberou téma bakalářky, které to vyžaduje. To je ale asi hodně výjimečné. Většina studentů si totiž zvolí za bakalářskou práci nějaký experiment, který provádí přímo v laboratořích ve škole pod dohledem vedoucího.“ To stejné platí pro magisterské studium. Žádné povinné stáže se nedočkáte. Maximálně se s ní setkáte kvůli diplomové práci, ale to opět záleží na specializaci.


Antropologové mají v bakalářském studiu povinnou třicetidenní praxi. Část z toho je zajištěna školou – vykopávky v Divákách a v Tasově. Záleží pak na samotných studentech, kde si zajistí zbytek praxe. Může se jednat o práci v muzeu, na hradě, zámku nebo například ve skanzenu. Zkrátka někde, kde se potkáte s antropologií.

Ačkoliv se nedá hovořit přímo o praxi, jediné, co mají biologové z praktické oblasti povinné, jsou Terénní cvičení. Tato cvičení mají pomoci studentům osvojit si své teoretické znalosti. Měla by vést k tomu, aby byli studenti schopni určovat jednotlivé druhy rostlinstva a živočichů. Probíhají ve formě exkurzí.

0081 praxe-prrf fotosbilka-filip-laureys

Pokud studujete jakýkoliv geografický obor, čekají vás většinou dvě povinná terénní cvičení. Zpravidla trvají týden a je potřeba je splnit během bakalářského studia. „U kartografů se jedná například o Kartografické cvičení, u fyzické geografie se absolvuje třeba mapovací kurz,“ upřesňuje jedna ze studentek Geografie a kartografie. „Na magisterském studiu se pak setkáte s předmětem Odborná praxe z geografie a kartografie. Deset dní pracujete v nějaké firmě, na úřadě, nebo na pracovišti, kde se uplatňují geografové,“ dodává studentka geografie. Výběr konkrétního pracoviště závisí na studentovi a jeho zaměření, ale také na ochotě pracovišť praxi umožnit. Pokud si budoucí magistři nechtějí praxi domlouvat sami, mohou si vybrat ze seznamu institucí, které spolupracují s Geografickým ústavem Masarykovy univerzity.

Studenti geologie musí absolvovat povinně buď Kurz geologického a hydrogeologického mapování, kde provádějí mapování na zvoleném území, sestavují vlastní geologickou mapu a závěrečnou zprávu o daném území, nebo Kurz terénní geologické dokumentace. Mezi volitelné předměty patří i Terénní cvičení z geologie Českého masivu, Západních Karpat, Vysokých Tater nebo Českomoravské vrchoviny, které se zaměřuje především na regionální geologii, petrografii, mineralogii a ložiskovou geologii daných území.

Fyzici se s praxí setkávají ve cvičeních určených laboratorním pokusům a matematici své výpočty a logické myšlení uplatní v praxi jen tehdy, pokud si sami nějakou stáž zajistí. Žádné povinnosti jim škola v tomto směru neurčila. Absolvovat praxi budou muset akorát v případě, pokud to bude vyžadovat téma jejich bakalářské či diplomové práce, což se týká nejen matematiků, ale všech oborů.

Přestože stáže a praxe Přírodovědecká fakulta studentům příliš nehledá, přece jen se něco málo najde. Nicméně pokud chcete být „prakticky vyzbrojeni“ do budoucího zaměstnání, školní praxe vám zřejmě stačit nebudou. Proto je dobré pokusit se najít nějakou tu stáž na vlastní pěst. I když za ni nebudeme odměněni hned (v podobě kreditů), v budoucnu nám určitě přinese odměnu ve formě lepší startovní pozice při ucházení se o pracovní místo.

Na podobné téma

Nejen studiem živ je medik. Co dělá při učení?

Kam se vrhnout ze socpedu – část třetí

Nebát se a jít za svými cíli, to je motto mladé ekonomky

Tři tipy, které vám pomůžou sehnat investora pro váš business