Veřejné mínění lidí: jsou spokojeni se svým životem?

V rámci červnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem.

  • Více než dvě třetiny (68 %) populace jsou spokojeny se svým životem.
  • Od roku 2013 měla spokojenost se životem většinou vzestupnou tendenci,
    v průběhu roku 2017 se tento nárůst zastavil a opět se začal mírně zvyšovat od
    června 2018.
  • Spokojenost se životem roste s klesajícím věkem, s rostoucím vzděláním a
    zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti.
  • 16 % populace je „velmi spokojeno“ a 52 % „spíše spokojeno“. Možnost „ani spokojen, ani nespokojen“ zvolila více než pětina dotázaných (22 %). Méně než desetina respondentů (9 %) uvedla, že je „spíše nespokojena“. „Velmi nespokojeno“ se cítilo 1 % dotázaných.

Více zde.