V říjnu začínají eNeschopenky testovat. Od ledna budou v plné účinnosti

Projekt elektronické neschopenky („eNeschopenky“) úspěšně postoupil do další fáze příprav. Jeho účinnost je naplánována od 1. 1. 2020. K tomuto datu zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního a plně funkčního systému eNeschopenky. Do té doby je nutné podniknout ještě celou řadu nezbytných kroků, aby celý systém fungoval bezchybně.

„Datum ostrého provozu systému eNeschopenky se blíží a chceme si být jisti, že bude fungovat, jak má. Od října jej proto nasadíme do testovacího prostředí, v listopadu pak začneme napojovat do systému lékařské softwary,“ říká o eNeschopenkách ministryně Jana Maláčová. „Projekt přinese výrazné zjednodušení a nemocným odpadne cesta do práce s papírem. Navíc se zrychlí předávání informací mezi nemocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli a sníží se administrativní náročnost pro ošetřující lékaře,“ dodává ministryně.

více na MPSV

Po zadání rodného čísla zaměstnance se lékaři předvyplní eNeschopenku s osobními údaji pacienta, včetně údaje o zaměstnavateli. Lékař doplní pouze diagnózu, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, případně další potřebné údaje (nemoc způsobena úrazem nebo pod vlivem alkoholu, vycházky apod.). Následně elektronicky odešle hlášení o dočasné pracovní neschopnosti příslušné OSSZ. Pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento průkaz bude současně sloužit pro případnou kontrolu ze strany OSSZ, ale také pro zaznamenávání údajů o trvání a následném ukončení pracovní neschopnosti.

zdroj a více naleznete zde