Průvodce bludištěm
trhu práce

Kam s oborem ISK: Pozice knihovníků v dnešním světě

31.10.2016 | Lukáš Visingr Doba čtení: 2,5 minuty
Rubrika: Humanitní | Vzdělávání
Studijní obor Informační studia a knihovnictví (dále jen ISK) existuje primárně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, byť s trochu jiným jménem jej nabízejí také jiné školy. Téměř všude ale platí, že proti dřívější podobě knihovnických studií se výrazně proměnil, což souvisí s posunem role knihoven a knihovníků v moderní informační společnosti. Na jaké pozice tedy mohou absolventi oboru ISK vlastně směřovat?
absolvent, knihovna, informace, informační technologie
Popis: Současný knihovník se musí dobře orientovat i v informačních technologiích. Foto: Archiv/ FF MU
Zaznívají předpovědi či obavy, že masivní nástup informačních technologií povede k tomu, že klasické knihy, knihovny a knihovníci zaniknou. Poněkud to připomíná onu éru, kdy byla auta označována za existenční hrozbu pro koně a kočí. Nyní zaručeně přínos aut asi nikdo nepopírá a pořád se najde využití i pro koně, přestože se charakter dopravy změnil. To samé platí také o informační sféře a onen počáteční příměr asi částečně pramení i z toho, že mnozí lidé ne úplně správně chápou, co všechno patří k práci knihovníka.
 

Kdo je vlastně knihovník?

Knihovník či knihovnice není jen člověkem, který řadí knihy do polic, zadává je do katalogů a stará se o půjčování a vracení. Knihovny jsou především informační instituce, a tudíž personál musí zacházet s informacemi všestranně. Knihovníci proto i radí, navrhují a vyhledávají, často se podílejí na různých kulturních a vzdělávacích akcích. A již řadu let ke knihovnám nezbytně patří také práce s moderními informačními technologiemi.
 
Nejde zdaleka jen o počítačové katalogy. Řada knihoven půjčuje e-knihy a čtečky a poskytuje přístup do vědeckých či jiných databází, úplnou samozřejmostí je připojení k internetu. Tomu proto musí odpovídat i náplň oboru ISK, kde není náhodou, že se „informační studia“ nalézají v názvu před „knihovnictvím“. Studenti a absolventi oboru jsou ve výsledku trochu i „ajťáci“, kteří se v digitalizované společnosti cítí jako doma.
 

Perspektivní obor

Možná proto už tolik nepřekvapí, že jen necelá polovina (!) absolventů ISK nastoupí na pozici „normálního“ knihovníka v městské, školní či vědecké knihovně. Již při prezentaci oboru jsou zájemci seznámeni s širokým spektrem dalších možných uplatnění. Mohou tak nastoupit např. jako archiváři a správci databází, mohou pracovat ve firmách jako IT manažeři a starat se o to, aby ve firmě fungovala správná „informační kultura“. Jejich role se tak často mohou prolínat i s kurátory, učiteli, právníky, designéry a správci webů.

S posledními uvedenými souvisí i jedno dnes velice populární povolání, a sice tzv. informační architekt. Tak se nazývá člověk, jenž se stará o konstruování informačních systémů (mj. webů a databází), aby se zájemce snadno a rychle dostal k těm informacím, které potřebuje. Přibývá také těch, kdo s informacemi pracují spíš komerčním způsobem (tzv. informační brokeři) či se starají o jejich efektivní šíření (tzv. komunitní evangelisté).
Obor ISK ale samozřejmě kvalitně připravuje studenty i pro roli „klasického“ knihovníka, byť spoléhá na technologický pokrok. Poslání knihoven a knihovníků se možná mění, pokud jde o podobu informací, ale základní princip zůstává. Knihovna není jen nějakým „skladem“ knížek a knihovník je daleko více než „skladník“. Žijeme ve světě, v němž se informace staly cennou komoditou. Knihovny coby informační instituce pořád hrají významnou roli a obor ISK slouží k tomu, aby absolventům pomohl v tomto světě k úspěchu.

absolvent ff mu

Avatar

Lukáš Visingr
Vojenský a bezpečnostní analytik, který se obecně zabývá především současnými zbraněmi a konflikty, zde píše např. rady ke studiu nebo k práci „na volné noze“.


Přidat k Twitter Přidat k Facebook Přidat k LinkedIn Přidat k Google Bookmarks

Další články

Komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře. Buďte první komentující ;)


Přidat komentář Přihlásit k odběru 
 
 Security code
 

Průvodce bludištěm trhu práce

Internetový magazín s personální tematikou vznikl jako reakce na aktuální situaci vysokoškoláků na trhu práce. Vysokoškolští studenti a absolventi připravují rady, jak získat zaměstnání po absolutoriu, personalisté a právníci pomáhají s orientací v pracovněprávních otázkách. Až budete hledat práci, brigádu nebo stáž, začtěte se do článků na jdipracovat.cz, nebo se rovnou zeptejte v naší poradně.

Novinky na mail

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vydavatel

Mgr. Petra Štorková
petra@jdipracovat.cz
tel.: 777 879 212