Průvodce bludištěm
trhu práce

Kombinace oborů: Co vám usnadní nalezení místa?

23.1.2017 | Lukáš Visingr Doba čtení: 2,5 minuty
Rubrika: Vzdělávání
Věda, technika, ekonomika a společnost se vyvíjejí obrovskou rychlostí, a proto se nelze divit, že se mění i to, co se čeká od čerstvých absolventů. Přibývá pracovních pozic, na které nestačí vědomosti a dovednosti z jediného oboru, stejně tak při zahajování vlastního byznysu se může hodit znalost více disciplín. Studium dvou oborů (ať již zároveň, nebo po sobě) se začíná stále častěji ukazovat jako zajímavá cesta k pracovnímu úspěchu.
studium, obor, kombinace, mezioborové, absolvent, dvouborové studium
Neobvyklá spojení studijních oborů mohou přinést zajímavé pracovní uplatnění. Foto: Archiv/ ESF MU

Nejen v ryze odborných článcích už vídáme slova jako multidisciplinární, interdisciplinární či transdisciplinární. Nejsou obsahově identická, ale pro účely tohoto textu plně postačí, že jde o termíny vyjadřující splývání či kombinování různých vědních oborů. Vzhledem k překotnému rozvoji takřka všeho se totiž stále objevují nové a nové skutečnosti, otázky a problémy, na něž zavedené vědy nestačí nebo které vyžadují znalosti z různých oborů. Právě proto přibývá těch, kdo na kombinaci více oborů sázejí už při svém vzdělání.

Dvouoborové i mezifakultní studium

Většina vysokých škol již nabízí i možnost dvouoborového, mezioborového či mezifakultního studia. Existují ostatně etablované obory, které v zásadě vznikly „hybridizací“, resp. spojením dvou „klasických“ oborů. Typický příklad reprezentuje ekonomická informatika, tj. využívání počítačů v ekonomii, nebo biomedicínské inženýrství, které se týká konstrukce či obsluhování složitých lékařských přístrojů. Popularitu získává i kognitivní věda, kde se pojí (mj.) filozofie, psychiatrie, neurologie, lingvistika a informační věda.

Studium dvojice oborů představuje standard na řadě fakult humanitních či společenských věd, kde lze někdy narazit na opravdu podivuhodné kombinace. Nikde však není psáno, že je nutné se omezit na standardní nabídku. Flexibilita moderních vysokých škol je velká a student, který je ochotný podstoupit trochu nutného „papírování“, může absolvovat bezmála jakékoli spojení oborů, ať již studovaných současně, nebo v řadě po sobě.

Užitečné kombinace oborů

Pár konkrétních příkladů za všechny. Docela zajímavá může být např. kombinace žurnalistiky a ekonomie, která nabízí uplatnění v médiích zabývajících se ekonomikou. Užitečné by mohlo být spojení i práva a informatiky, s čímž se dá zabývat mj. problematikou ochrany soukromí a autorských práv. Svoje zkušenosti ostatně může uvést i autor tohoto článku, jemuž kombinace elektrotechniky a bezpečnostních studií pomohla v kariéře v oblasti vojenské techniky. Mohly by se však tyto konkrétní případy i nějak zobecnit?

Ano, určitý vzorec se nalézt dá. Samozřejmě lze zkombinovat i dva hodně speciální obory, ale coby obecné schéma lze doporučit jeden obor se širším záběrem (mj. politologie či informační věda) a jeden zaměřený úžeji (třeba nějaký technický). Právě na této bázi se ostatně etablovala též jedna nová pozice, tzv. knihovník-specialista. Tak se nazývá člověk, který absolvoval obor knihovnictví a nějaký další vědecký obor, díky jehož znalosti dokáže působit třeba v knihovně či archivu nějakého výzkumného ústavu nebo hi-tech firmy.

Kombinace oborů se může hodit i při startu vlastního podnikání, pokud někdo objeví „mezeru na trhu“, kterou může zaplnit díky znalostem z několika disciplín. Samozřejmě je třeba mít na paměti i fakt, že studium více oborů může být časově a finančně velice náročné. Rozhodně ale může jít o perspektivní volbu pro někoho, kdo se nespokojí s těmi nejvíc vyšlapanými cestami a nebojí se sáhnout po nezvyklé pracovní příležitosti.

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2017.

Více o tomto vydání časopisu.

absolvent víceoborové studium

Avatar

Lukáš Visingr
Vojenský a bezpečnostní analytik, který se obecně zabývá především současnými zbraněmi a konflikty, zde píše např. rady ke studiu nebo k práci „na volné noze“.


Přidat k Twitter Přidat k Facebook Přidat k LinkedIn Přidat k Google Bookmarks

Další články

Komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře. Buďte první komentující ;)


Přidat komentář Přihlásit k odběru 
 
 Security code
 

Průvodce bludištěm trhu práce

Internetový magazín s personální tematikou vznikl jako reakce na aktuální situaci vysokoškoláků na trhu práce. Vysokoškolští studenti a absolventi připravují rady, jak získat zaměstnání po absolutoriu, personalisté a právníci pomáhají s orientací v pracovněprávních otázkách. Až budete hledat práci, brigádu nebo stáž, začtěte se do článků na jdipracovat.cz, nebo se rovnou zeptejte v naší poradně.

Novinky na mail

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vydavatel

Mgr. Petra Štorková
petra@jdipracovat.cz
tel.: 777 879 212