Centra pomáhají studentům i absolventům

2. 12. 2010 | Petra Štorková

/ROZHOVOR/ Na Masarykově univerzitě existují dvě pracoviště, která studentům značně usnadňují život. Najdete je v třetím patře bývalé budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí 2 v Brně. Kariérní i Poradenské centrum poskytují poradenství v oblasti studia a přípravy na zaměstnání. Obě centra nabízí individuální konzultace a skupinové programy. O jejich činnosti jsem si povídala s Šárkou Karmazínovou, která má centra na starosti.

0064 centra-pomahaji archiv-jobch/ROZHOVOR/ Na Masarykově univerzitě existují dvě pracoviště, která studentům značně usnadňují život. Najdete je v třetím patře bývalé budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí 2 v Brně. Kariérní i Poradenské centrum poskytují poradenství v oblasti studia a přípravy na zaměstnání. Obě centra nabízí individuální konzultace a skupinové programy. O jejich činnosti jsem si povídala s Šárkou Karmazínovou, která má centra na starosti.

 

Od kdy funguje Poradenské a Kariérní centrum na Masarykově univerzitě?
Poradenské centrum vzniklo v roce 1994, Kariérní centrum funguje od roku 2008.

 

Proč vznikla tato pracoviště?
Poradenské centrum nabízí uchazečům o studium, současným studentům i absolventům možnost konzultací ve studijní, profesní a psychologické oblasti. Cílem aktivit Kariérního centra je podpořit vytváření a rozvoj kontaktů mezi studenty a budoucími zaměstnavateli.

 

Co patří mezi aktivity Kariérního centra?
Kariérní centrum bylo organizátorem veletrhu pracovních příležitostí. Ten se konal v listopadu. Vystavují tam firmy, které hledají studenty či budoucí absolventy. V současné době pracujeme na databázi zaměstnavatelů, u nichž by se mohli studenti Masarykovy univerzity uplatnit. Také pracujeme na on-line podpoře kontaktů v ISu s pracovním názvem Tržiště, která bude fungovat přímo v ISu. Zde studenti budou moci najít pracovní nabídky, doufáme, že i nabídky stáží a praxí a nabídky témat závěrečných prací. Kariérní centrum nabízí studentům Masarykovy univerzity možnost testování osobnosti a intelektu. Toto testování a předání závěrů testů – zpětnou vazbu zajišťují studenti psychologie FF MU pod supervizí vyučující a psycholožky z praxe, v rámci své praxe ke studiu. Dále Kariérní centrum nabízí konzultace životopisů a kariérové konzultace.

0064 centra-pomahaji archiv-jobch

V čem pomáhá studentům Poradenské centrum?
Pořádáme Prvákoviny, prázdninové setkání pro zapsané studenty do prvních ročníků, dále Hravá odpoledne. Studentům psychologie umožňujeme pod supervizí vyučující psychologie vést skupinový program samostatně, v případě, že se na nás obrátí studenti středních škol, pomůžeme s profesní orientací. Centrum organizuje sociologické průzkumy „Uplatnění absolventů v praxi“ a „Studium na MU – ohlédnutí a perspektiva“.


Jaký je zájem ze strany studentů o činnosti těchto dvou center?
Stačíme uspokojit zájem v individuálních konzultacích i skupinových programech, což jsou různé semináře, například Jak psát životopis, nebo Jak psát a prezentovat odborný test.

 

Kde se dozvíte víc:
Poradenské centrum - www.rect.muni.cz/pcentrum
Kariérní centrum - www.kariera.muni.cz

JobChallenge
Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge dává vystavujícím firmám možnost představit nabízené pracovní příležitosti atraktivní skupině mladých lidí, kteří disponují nejlepším vysokoškolským vzděláním, jež lze v České republice získat. Jedná se o velice úspěšný veletrh, který předpokládá účast přibližně tisícovky studentů všech fakult Masarykovy univerzity. Čtvrtý ročník veletrhu JobChallenge se konal ve středu 10. listopadu 2010 v Kongresovém centru BVV.

Na podobné téma

Stipendium: mimořádné výkony mohou být přivýdělek

Z ekonoma zahradníkem !

Studium může a nemusí určovat kariéru

Rozvoj softskills: při hledání zaměstnání se vyplatí