Průvodce bludištěm
trhu práce

Blanka Sauerová

blanka-sauerva
Neustále pátrá po smysluplné činnosti, které by se v budoucnu profesně věnovala. Prozatím jejím odrazovým můstkem je bakalářské studium religionistiky a českého jazyka, které ale nevnímá jako finální metu. Ve studentských časopisech Masarykovy univerzity zakouší, co obnáší korektorská a redaktorská práce a pro portál jdipracovat.cz píše články o studiu, brigádách, stážích i osobním rozvoji otevírajícím vrátka k úspěchu nejen na pracovním trhu.
Svou první manuální brigádu na zahradě si vyzkoušela už při studiu gymnázia. V sedmnácti letech se odvážně pustila na pro ni neprobádané území Bavorska, kde měsíc pracovala jako au pair, přičemž její největší bitvou nebylo ani tak zjištění, že bavorština je zcela jiný jazyk než hochdeutsch, ale opravdový zápas se sebou, když se musela vypořádat s hordou pavouků.

Po prvních dvou letech studia religionistiky a následné ztrátě iluzí o jejím budoucím (ne)zaměstnání se rozhodla přeorientovat na praktičtější obor. O rok později se uchýlila ke studiu českého jazyka a literatury s nadějí v lepší vyhlídky v uplatnění a seberealizaci. Postupně si vyzkoušela práci hostesky a prodavačky, aby nakonec zjistila, že praxe v oboru ji přináší větší potěšení a příležitost rozvoje. Nevystačila si s korektorskou pozicí ve studentském časopise Halas, ani s redaktořinou v dalším studentském časopise Lemur, a propojila obě činnosti u jdipracovat.cz. Ovšem největší podíl na osobním rozvoji musí připsat své poslední a zatím největší výzvě, a to poutní cestě do Santiaga de Compostela, která ji toho naučila zatím nejvíce.

A jak zní její moto? „I will see.“ Na své osm set kilometrové cestě měla možnost nahlédnout do hloubky těchto několika slov, které v sobě ukrývají absolutní odevzdanost přijímat věci tak, jak přicházejí, a zároveň přinášejí naději. Jakmile se jedny dveře zavřou, jiné se naopak otevřou.


Průvodce bludištěm trhu práce

Internetový magazín s personální tematikou vznikl jako reakce na aktuální situaci vysokoškoláků na trhu práce. Vysokoškolští studenti a absolventi připravují rady, jak získat zaměstnání po absolutoriu, personalisté a právníci pomáhají s orientací v pracovněprávních otázkách. Až budete hledat práci, brigádu nebo stáž, začtěte se do článků na jdipracovat.cz, nebo se rovnou zeptejte v naší poradně.

Novinky na mail

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vydavatel

Mgr. Petra Štorková
petra@jdipracovat.cz
tel.: 777 879 212